Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Green Master Oy
Hiekkamäentie 11
01150 Sipoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Kivari
+358 40 134 6144
kaisa@greenmaster.fi

Rekisterin nimi

Green Master Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito verkkosivujen kautta tulleisiin yhteydenottopyyntöihin. Rekisteriä voidaan käyttää myös markkinoinnin suunnitteluun, markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, arvontoihin ja markkinointitutkimuksiin sekä -kilpailuihin.

Henkilötietoja tallennetaan myös palautteenantolomakkeen kautta. Näitä tietoja käytetään palautteen käsittelemiseen ja siihen liittyvään mahdolliseen yhteydenottoon. Palautelomakkeen tietoja käytetään myös palveluiden jatkokehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn tiedot, kuten:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
  • Kieli

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Green Master Oy:n tietojärjestelmistä, kun henkilö rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Tietojen säilytysaika

Yksittäiseen tarkoitukseen, kuten palautteenantoon, liittyvät henkilötiedot säilytetään 90 päivän ajan. Asiakkuuteen tai muuhun jatkuvaan käyttötarkoitukseen, kuten uutiskirjeen vastaanottoon, liittyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin palvelu on aktiivinen.

Henkilötietojen tarkastusoikeus, korjausoikeus, poistaminen rekisteristä ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.